Offerte maken

Wat is eigenlijk een offerte?

Regelmatig krijgen wij de vraag wat eigenlijk een offerte is. Zijn een prijsopgave, een begroting, een order, een opdracht, een orderbevestiging allemaal offertes? Wat moet jij als ondernemer hiervan echt weten?


In de wet staat niets over offertes

Wellicht dat het je verbaast, maar in de wet staat niets over offertes vermeld. De wet kent het begrip offerte niet, maar spreekt wel over een aanbod.

Wij verstaan onder een offerte een commercieel, schriftelijk aanbod.

Wanneer is er sprake van een aanbod?

De wet zegt het volgende: er is pas sprake van een aanbod, als het aanbod bepaalbaar is en hiervan is sprake als in het aanbod alle essentiële elementen van de latere overeenkomst zitten. Deze elementen worden ook wel de ‘kernbedingen’ genoemd. Voorbeelden van kernbedingen zijn:

 • Wie doet het aanbod?
 • Aan wie is het aanbod gericht?
 • Wat wordt er aangeboden?
 • Tegen welke prijs?
 • Enz.

Doet u een aanbod en de klant aanvaardt het aanbod, dan is er sprake van een overeenkomst.

Een offertes is dus ook een aanbod

In de wet wordt dus alleen gesproken over een aanbod. In de praktijk praten we vaak over offertes. En een offerte waarin alle kernbedingen zijn opgenomen is dan dus ook een aanbod.
Wij verstaan onder een offerte, een schriftelijk commercieel aanbod waarin alle kernbedingen en voorwaarden waaronder u zaken wilt doen, op een of andere wijze zijn opgenomen. Sommige offertes kunnen door beide partijen ondertekend worden. Dan is er dus meteen sprake van een overeenkomst. Dat geldt trouwens ook voor een mondelinge aanvaarding.

Wat verstaan wij NIET onder een offerte

 • Een mondeling aanbod
 • Een advertentie
 • Een prijsopgave
 • Een folder of flyer
 • Een mailing
 • Een schatting van het aantal uren
 • Een begroting
 • Een opdrachtbevestiging
 • Een order of opdracht

Maar let op: als alle kernbedingen zonder verdere voorwaarden zijn opgenomen in een van bovenstaande uitingen (advertentie, folder, mailing, enz.), dan noemen wij dat weliswaar geen offerte, maar er kan dan nog wel degelijk sprake zijn van een aanbod.

Wat verstaan wij WEL onder een offerte?

Volgens onze definitie is een offerte een schriftelijk, commercieel aanbod, dat op papier dan wel via e-mail wordt aangeboden.

Een goede commerciële offerte gaat ons inziens o.a. in op:

 • De klantsituatie
 • De klantbehoefte
 • Jouw oplossing (kernbeding)
 • De klantvoordelen
 • De prijs of het tarief (kernbeding)
 • De uitvoeringsdetails (kernbeding)
 • De algemene voorwaarden

Afhankelijk van de lengte en complexiteit staat dit allemaal in de begeleidende brief en/of in de bijlagen die bij de offerte horen.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *