Prijs en korting

Prijs en korting moet duidelijk zijn

Over prijs en korting is altijd veel te doen. Onlangs bleken de voorgespiegelde kortingen van een aantal speelgoedketens geen echte kortingen te zijn. Waar moeten jouw prijzen en kortingen eigenlijk aan voldoen? 


Prijs en korting op speelgoed

Enkele grote speelgoedketens prezen producten aan met een mooie korting, terwijl het product in het voorgaande jaar niet voor de gepresenteerde ‘normale’ prijs te koop was. De consumenten werd dus tot kopen verleid met een korting die geen echte korting was. Daardoor werd volgens Autoriteit Consument & Markt (ACM) de consument misleid. Lees “Aanbiedingen moeten echte aanbiedingen zijn”. Prijzen moeten eerlijk en duidelijk zijn. Kortingen moeten ook een echt prijsvoordeel inhouden. Hoe zit dat?

Wat is een ‘duidelijke’ prijs?

Een duidelijke prijs. De prijs is één van de criteria, zo niet het belangrijkste criteria, voor de aanschaf van een product. Daarom moet een prijs duidelijk zijn. Maar wat is dat nu? Een prijs is duidelijk als in één oogopslag zichtbaar is wat de (uiteindelijke) prijs is.

Een eerlijke korting. Daarnaast is voor een duidelijke prijs eerlijkheid van belang. Een korting is eerlijk als deze daadwerkelijk prijsvoordeel inhoudt. Beide criteria gelden voor adviesprijzen, reguliere verkoopprijzen én voor kortingen.

Tip. Meer lezen over prijzen en tarieven.

Van/voor reclame

Adviesprijzen. Als de ‘normale’ prijs een adviesprijs van de leverancier/fabrikant is, moet je dit duidelijk vermelden.

Van/voor reclame. Geef je korting middels ‘van/voor’-reclame, dan moet het product ook kort geleden te koop zijn geweest voor de ‘van’-prijs. Met ‘kort geleden’ wordt de drie maanden vooraf-gaand aan de aanbieding bedoeld. Is de ‘van’-prijs de adviesprijs, dan moet je dit ook vermelden. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat een aanbieding ook echt een aanbieding is.
1+1 gratis.

Geef je een product gratis (1+1, 2+1, 3+1 gratis, enz.) dan moet je meteen duidelijk maken welke voorwaarden er gelden:

  • Welke combinaties zijn er mogelijk?
  • Welk product is gratis? Het goedkoopste, duurste of het tweede product dat wordt afgerekend?
  • Of: hoe wordt de korting verrekend? Bijv. “1+1 wordt verrekend aan de kassa als 50% korting.”
  • Geldt de aanbieding ook voor afgeprijsde artikelen?
  • Enz.

Let op. Als je teveel voorwaarden aan een actie koppelt (financieel gezien soms wel begrijpelijk), kun je ook consumenten ongewild teleurstellen. Die teleurstelling kan dan ook omzet gaan kosten. Zo had een drogisterijketen onlangs een actie 1+1 met gezichtsverzorgings- en reinigingsproducten. Veel gedoe aan de kassa, want in de kleine lettertjes stond dat deze actie niet gold voor bodylotion en multipakken.

Overige voorwaarden

Andere voorwaarden zijn o.a.:

  • Het is vereist om aan te om aan te geven hoelang een aanbieding duurt.  Dit heeft bovendien een positief commercieel effect. Door het zgn. schaarsteprincipe (de actie is maar tijdelijk) wordt de kooplust bij de consument aangewakkerd.
  • Consumentenprijzen worden geacht inclusief BTW te zijn, tenzij anders aangegeven.
  • Zijn er bijkomende kosten bij de aanschaf van het product? Dan dienen deze ook vermeld te worden. Voorbeelden van bijkomende kosten zijn administratie-, installatie- en montagekosten.
  • Vermeld ook of er nog andere voorwaarden gelden.

Alle bovenstaande voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en kortingen, ongeacht waar en hoe de uiting wordt gedaan. In folders of catalogus, in de winkel of in de webshop.

Mededingingsregels

De wet is summier in regels omtrent reclames en kortingen. Wat vastligt op nationaal en Europees niveau, is dat een leverancier onder geen enkele omstandigheid haar afnemers een minimumprijs (bodemprijs) mag opleggen. Maximumprijzen en advies-prijzen zijn wel toegestaan. Als u dat wilt, mag u dus best uw producten onder de inkoopprijs verkopen. De overheid mag zich alleen met de prijzen van goederen en diensten bemoeien als in het belang van de landelijke economie is (bijv. bij een grote crisis).

Prijs en korting – tip. Bij een van/voor-actie moet het product drie maanden voorafgaand aan de aanbieding voor de normale prijs te koop zijn geweest. Is de van-prijs een adviesprijs, dan moet u dat expliciet vermelden.