Aanbod omschrijven

Offerte: slim je aanbod omschrijven

Je mag een offerte maken. Daarin moet je natuurlijk ook je aanbod omschrijven. Hoe doet je dat zo slim en overtuigend mogelijk?


Slim je aanbod omschrijven?

In je offertebrief laat je de klant eerst merken dat je goed geluisterd hebt. Dat hij of zij op de eerste plaats komt. Je geeft vervolgens weer welke behoefte hij/zij heeft. Waar moet jij een offerte voor uitbrengen? Pas dan doe je jouw aanbod. Maar wat is daar een slimme manier voor?

Omschrijf je aanbod met de eigenschap-gevolg-voordeel-methode

Er spelen een aantal dingen die je je moet realiseren:

  • De eigenschappen van je product of dienst
  • De gevolgen van die eigenschappen
  • De voordelen van die gevolgen

Vertel eerst kort en krachtig wat de eigenschappen van je product of dienst zijn. Daarna schrijf je wat je product of dienst doet; dus wat de gevolgen van die eigenschappen zijn. Daarna zeg je wat dit de klant voor voordelen biedt.

eigenschap-voordeel-gevolg-methode

Hanteer de eigenschap-gevolg-voordeel-methode om je aanbod te omschrijven.

Voorbeeld eigenschap-gevolg-voordeel-methode

Je hebt een schildersbedrijf. Een ziekenhuis wil de centrale hal in een ander kleurtje steken. Men is echter bang voor veel overlast en gevaarlijke situaties voor de bezoekers. Gelukkig heb je daar een heel goede dienst voor bedacht: de Nachtschilder. Je aanbod kun je dan als volgt omschrijven.

“Wij adviseren u om van onze dienst de Nachtschilder gebruik te maken. Onze schilders werken dan buiten uw reguliere bezoekuren. Uiterlijk ’s ochtends om 07.00 uur zijn alle steigers en overige materialen opgeruimd en onze medewerkers vertrokken (eigenschap). Uw bezoekers ondervinden dus geen enkele overlast van de schilderwerkzaamheden en ontstaan er geen gevaarlijke situaties (voordeel). U voorkomt zo allerlei klachten en mogelijke schadeclaims bij ongelukken (gevolg).”

Beperk je tot het noodzakelijke

Je bent trots op je product, dienst en je bedrijf. Daarom ben je snel geneigd om (té) veel eigenschappen en voordelen op te sommen. Beperk je echter tot die voordelen waar de klant ook echt wat aan heeft. Die inspelen op de behoefte die hij heeft.

Gebruik deze woorden niet!

Onbewust gebruik je vaak onderstaande soort woorden. Check je offerte en haal ze eruit.

Gebruik géén:

Je hoeft ook weer niet “Jip- en Janneketaal” te gebruiken. De klant wil namelijk wel voor vol aangezien worden. Krachtwoorden zijn woorden die wel verkopen zijn. Pas deze woorden dus wel toe in je aanbod.


In je offerte het aanbod omschrijven doe je het best met de eigenschap-voordeel-gevolg-methode. Laat je daarbij niet verleiden om te veel voordelen te noemen. Beperk je tot de voordelen die passen bij de betreffende klant.