Offerte maken

Offerte accepteren onder voorwaarden. Blijf wel alert!

Een klant is heel geïnteresseerd in uw product of dienst en vraagt u een offerte uit te brengen. Na een tijdje wordt deze geaccepteerd, met uitzondering van één onderdeel. Een offerte accepteren onder voorwaarden: zit u er aan vast? Wat is goed om te weten?

Een offerte, wat is dat eigenlijk?

Aanbod. De wet kent het begrip offerte niet. Met een offerte doet u in feite een aanbod. Daar is sprake van als het aanbod alle essentiële elementen, de kernbepalingen, bevat die nodig zijn voor een latere overeenkomst. Denk daarbij wie het aanbod doet, aan wie het gericht is, de prijs, enz. Als u dus een offerte uitbrengt waarin alle kernbepalingen zijn opgenomen, dan doet u een aanbod.

Overeenkomst. Accepteert uw klant uw aanbod, dan is er sprake van een overeenkomst. Let op. Als de klant bij acceptatie niet weet waar hij aan toe is, is er juridisch geen sprake van een aanbod, omdat aanvaarding niet tot een overeenkomst zal leiden. Zorg er dus voor dat alle belangrijke zaken, de kernbepalingen, duidelijk in uw offerte vermeld zijn.

Offerte accepteren: Yippie!

Aanvaarding is vormvrij. Dit betekent dat de klant uw offerte mondeling, telefonisch of door ondertekening kan aanvaarden. U staat sterker met een ondertekende offerte. U kunt dit bevorderen door op te nemen dat er pas een overeenkomst ontstaat als de offerte is ondertekend en retour is gezonden. Bevorder dit door de offerte in tweevoud, door u ondertekend, toe te sturen met het verzoek de offerte bij akkoord te tekenen en terug te sturen.

Acceptatie wijkt af van de offerte

Offerte akkoord, mits … De klant mailt u dat de offerte akkoord is, mits u nog € 100,- van de prijs af kunt doen. Er is dan géén sprake van een overeenkomst. De wet zegt namelijk dat er pas sprake is van een overeenkomst als het aanbod volledig wordt aanvaard. De klant doet nu een tegenbod. Als u daarmee akkoord gaat, is er wél sprake van een overeenkomst.

Niet eens met detail. Stel nu dat een klant uw offerte geaccepteerd, maar dat hij de goederen niet donderdag maar vrijdag komt ophalen. De acceptatie wijkt nu af op een niet-essentieel onderdeel. Er ontstaat gewoon een overeenkomst. Is de wijziging van u van groot belang, dus geen detail, meldt dit dan meteen aan de klant. De wet zegt dat als u ‘onverwijld’ tegen de afwijking bezwaar maakt, er geen overeenkomst tot stand komt.

De offerte wordt te laat geaccepteerd

U neemt in uw offerte op dat de offerte geldig is tot bijvoorbeeld 1 januari 2017 en de klant stuurt de ondertekende offerte 7 januari terug. U ontvangt deze 8 januari. Er is dan geen geldige acceptatie want de klant heeft na de aanvaardingstermijn de offerte aanvaardt. Er ontstaat dus géén aanvaarding. Wilt u de opdracht of order toch graag binnenhalen, stuur dan meteen schriftelijk of per e-mail een bevestiging naar de klant. Dan is voor iedereen duidelijk dat er toch een overeenkomst is, ondanks dat de aanvaarding buiten de gestelde termijn is.

De vrijblijvende offerte geaccepteerd

U heeft een vrijblijvende offerte uitgebracht voor het leveren en monteren van koperen dakgoten en regenpijpen. De klant stuurt de offerte ondertekend retour, maar ondertussen is de koperprijs drastisch gestegen.  U kunt er dan nog alleen onderuit, als u ‘onverwijld’, dus meteen, het vrijblijvende aanbod wijzigt/herroept.

Als een klant uw offerte accepteert, bent u er nog niet. Check of de klant onder bepaalde voorwaarden heeft geaccepteerd. Bent u het eens met die voorwaarden, bevestig dat dan.