Hoe lang is offerte geldig

Hoe lang is offerte geldig?

Je brengt een offerte uit, maar hoe lang is een offerte geldig? Hoe zit dat met geldigheid, geldigheidstermijn, geldigheidsduur, aanvaardingstermijn, vrijblijvendheid, pffff…. enz.?


Wat je zeker niet wilt

Wat je wel wilt is een klant die ‘ja’ zegt tegen je offerte. Wat je niet wilt is een klant die ‘ja’ zegt tegen je offerte, als je het niet meer conform je aanbod kunt uitvoeren. Of als je het inmiddels veel te druk hebt. Maar hoe lang is een offerte geldig?

Een geldigheidstermijn of aanvaardingstermijn noemen

Als de termijn is verstreken. Geldigheidstermijn, geldigheidsduur, aanvaardingstermijn, het is allemaal hetzelfde. Juridisch gezien is ‘aanvaardingstermijn’ misschien nog wel de beste term. Je geeft hiermee aan binnen welke termijn de klant je offerte aanvaard moet hebben. Na die termijn kun je de te late acceptatie alsnog wel accepteren, maar je bent dat niet verplicht.

Als de termijn niet is verstreken. Binnen de aanvaardingstermijn ben je uiteraard wél gehouden aan het aanbod dat je gedaan hebt. Want middels je offerte heb je tenslotte een aanbod gedaan dat de klant op tijd heeft aanvaard en dus is er sprake van een overeenkomst.

Als je een aanvaardingstermijn noemt

Stel, je zet in je offerte het volgende:

  1. “Deze offerte is tot en met 14 november 2017.”
  2. “De aanvaardingstermijn van deze offerte bedraagt 14 dagen na dagtekening. Na deze termijn vervalt de offerte”.
  3. “De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 dagen”.

In alle gevallen vervalt het aanbod dat je gedaan hebt, na het verstrijken van de genoemde termijn.

Voordeel. Het noemen van een aanvaardingstermijn heeft als groot voordeel dat je na het verstrijken van de termijn niet meer voor verrassingen komt te staan. Stel je voor dat er na drie jaar een klant belt die zegt: “Oké, ga de garage maar bouwen. Ik ga akkoord met het jullie offerte.”

Nadeel. Een aanvaardingstermijn kent ook een nadeel. Zo’n termijn maakt je offerte in juridische termen ‘onherroepelijk’. Zolang de termijn loopt, kun je de offerte niet wijzigen. Binnen de termijn kan de klant je aan je aanbod houden.

Een aanvaardingstermijn hoeft niet in je offerte te staan

Je kunt je aanvaardingstermijn ook in je algemene voorwaarden opnemen.

“De aanvaardingstermijn van onze offertes bedraagt … dagen na dagtekening. Na deze termijn vervalt de offerte”.

Uiteraard moet je op de juiste wijze je algemene voorwaarde van toepassing verklaren en ter beschikking stellen. Je bent echter minder duidelijk als je aan aanvaardingstermijn ergens in de kleine lettertjes wegstopt. Beter is het om zo transparant en duidelijk mogelijk te zijn. Lees ook:

Een vrijblijvende offerte

Een vrijblijvende offerte mag je nog herroepen. Als je offerte vrijblijvend uitbrengt, mag je de offerte nog wijzigen, zelfs nadat de offerte geaccepteerd is. Je moet dat onmiddellijk doen nadat de klant geaccepteerd heeft. De wet zegt dat de herroeping moet plaatsvinden “onverwijld na aanvaarding”.

Je doet een nieuw aanbod. Stel, je herroept een vrijblijvende offerte die de klant al geaccepteerd had, dan doe je als het ware een nieuw aanbod. De klant mag dit aanbod opnieuw accepteren of afwijzen.

Wanneer pas je dit toe? Een offerte breng je vrijblijvend uit als je grote risico’s loopt. Als de kans bijvoorbeeld groot is dat een bepaalde grondstof of een bepaald materiaal sterk in prijs gaat stijgen. Commercieel gezien is het echter minder sterk. Je doet tenslotte een aanbod, dat je na aanvaarding nog aan kunt passen.


Het is vaak slim om een aanvaardingstermijn in je offerte te noemen. Binnen die termijn kun je echter je aanbod niet meer herroepen en zit je eraan vast als de klant je offerte accepteert. Ben je niet zeker van je zaak, dan is het aan te bevelen om juridisch advies in te winnen.