Ouderwetse woorden in offerte

Ouderwetse woorden in je offerte: liever niet dan wel

Ouderwetse woorden klinken misschien een beetje chique (sjiek) … maar doen ze wel wat ze moeten doen? Want je wilt uiteraard wel dat de klant ‘ja’ zegt tegen je offerte. Ouderwetse woorden: gebruik ze liever niet als je een offerte maakt.


Ouderwetse woorden versus krachtwoorden

We schreven al eens eerder over krachtwoorden; woorden die de aandacht trekken, overtuigen en aanzetten tot actie. Ouderwetse woorden doen dat juist niet. Net als met twijfeltaal. Met ouderwetse woorden lijkt het juist of je je verschuilt achter de betekenis ervan.


Download de ‘Checklist Effectiever communiceren met de juiste krachtwoorden’


De nadelen van ouderwetse woorden

Het lijkt niet alleen alsof je iets te verbergen hebt, maar ouderwetse (en ook formele) woorden lezen gewoon niet makkelijk. Je kunt veel beter spreektaal schrijven dan formele taal. Oók in een zakelijk brief en in een (offerte)-brief. We weten tenslotte dat mensen niet of heel slecht lezen. Ze scannen de tekst.


Doe eens deze korte leestest. Kijk niet wat er staat, maar begin gewoon te lezen. Je zult verbaasd staan …


Jouw offertetekst moet dus zo eenvoudig mogelijk zijn opgesteld. Vandaar dat we vaak schrijftips geven. Welke woorden gebruik je daarom beter niet in je offerte?

Ouderwetse woorden die je beter niet gebruikt

Onderstaande woorden komen we (nog) vaak in offertes tegen. Gebruik ze liever niet …

Ouderwetse woorden in offerte

 

 

 

 

Abusievelijk = Sorry
Aan de hand van = Met
Aangaande = Over
Aangezien = Omdat
Advies uitbrengen = Adviseren
Afgezien van = Behalve
Berichten = Laten weten
Betreffende = Over
Dagtekening = Datum brief/offerte
Derhalve = Daarom
Desondanks = Toch
Dit schrijven =  Deze (offerte)-brief
Doen toekomen = Toesturen, opsturen, sturen
Doch = Maar
Gaarne = Graag
Behelzen = Houdt in
Benevens = Naast, behalve
Jegens = Tegen
Krachtens = Volgens
Motiveren = Redenen geven
Nietig = Ongeldig, onbelangrijk
Om deze redenen = Daarom
Omtrent = Over
Ondergetekende = Ik, bij mij
Onlangs = Kort geleden
Optimaliseren = Verbeteren
Percent = Procent
Pogen = Proberen
Prognose = Voorspelling
Reeds = Al
Resumerend = Samenvattend
Sedert = Sinds, vanaf
Significant = Opvallen, statistisch verantwoord
Tevens = Ook
Thans = Nu
Urgentie = Haast
Valideren = Goedkeuren
Veelvuldig = Vaak
Weliswaar = Natuurlijk
Voorts = Verder

 


Lees je offertetekst hard op. Komt het onnatuurlijk over? Hap je af en toe naar adem? Check dan of je formele en ouderwetse woorden kunt vervangen voor makkelijk leesbare woorden.


Op de website van Onze Taal vind je meer ouderwetse en formele woorden.

En doe dit echt niet!

‘Vertrouwende u een passende offerte te hebben gedaan, verblijven wij met de meeste hoogachting,’
Deze bla-bla-zin is echt niet meer van deze tijd.

  1. Je vertrouwt er niet op, maar je moet zeker weten een passende offerte te hebben gedaan.
  2. Verblijven wij: heb je dat ooit tegen iemand gezegd?
  3. Hoogachtend: waarom niet gewoon ‘Met vriendelijke groeten’?