Disclaimer

Definities

  • Top! Communicatie: de eigenaar van de website Offertewegwijzer.nl
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen die op deze website verricht kunnen worden.
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website.
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door Top! Communicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Top! Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Top! Communicatie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  • Het delen van artikelen uit de kennisbank in social media toepassingen (LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook) is toegestaan, mits de bron correct vermeld wordt. Bron is: top! communicatie met url http://www.topcommunicatie.nl en/of een link naar de betreffende pagina/post/bericht.

Downloads